Cách tải dữ liệu của bạn trên Google xuống

Bước 1: Chọn dữ liệu để đưa vào tệp lưu trữ bạn muốn tải xuống

  1. Truy cập vào trang Tải dữ liệu của bạn xuống. Hệ thống sẽ tự động chọn các sản phẩm của Google có dữ liệu của bạn.
    • Nếu bạn không muốn tải dữ liệu xuống từ một sản phẩm, hãy bỏ chọn hộp bên cạnh sản phẩm đó.
    • Nếu chỉ muốn tải một số dữ liệu của mình trên một sản phẩm xuống, bạn có thể sẽ thấy một nút như Danh sách Bao gồm tất cả dữ liệu. Sau đó, bạn có thể bỏ đánh dấu hộp bên cạnh dữ liệu bạn không muốn đưa vào tệp lưu trữ.
  2. Chọn Bước tiếp theo.
 
Quan trọng: Tệp này có thể không bao gồm những thay đổi mà bạn thực hiện đối với dữ liệu trong khoảng thời gian từ lúc bạn yêu cầu tải xuống đến lúc hệ thống tạo tệp lưu trữ. Tìm hiểu thêm về những thay đổi có thể không được phản ánh trong tệp lưu trữ.

Bước 2: Tùy chỉnh định dạng tệp lưu trữ

Phương pháp gửi

Loại xuất dữ liệu

Loại tệp

Kích thước tệp lưu trữ

Hãy chọn kích thước tối đa cho tệp lưu trữ bạn muốn tạo. Nếu dữ liệu bạn đang tải xuống lớn hơn kích thước này, thì chúng tôi sẽ tạo nhiều tệp lưu trữ.

Bước 3: Tải tệp lưu trữ dữ liệu của bạn trên Google

Khi tạo tệp lưu trữ bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn này, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một đường liên kết đến vị trí của tệp qua email. Tùy thuộc vào lượng thông tin trong tài khoản của bạn, quá trình này có thể mất từ vài phút đến vài ngày. Hầu hết mọi người đều nhận được đường liên kết đến tệp lưu trữ của họ trong cùng ngày mà họ yêu cầu.

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký Chương trình Bảo vệ nâng cao, thì trong tương lai, tệp lưu trữ của bạn sẽ mất hai ngày để tạo.

Nguồn : https://support.google.com/