Bạn có muốn chiếc điện thoại di động của mình được bảo mật hơn ? Việc này hoàn toàn đơn giản khi bản sử dụng MobiLock Kiosk Lockdown, phần mềm tiện ích được tích hợp trên CH Play.

Yêu cầu để làm được live chat này bạn cần:

 01. Một chiếc điện thoại hỗ trợ hệ điều hành Android 4.0.3 trở lên.

 02. Một tài khoản Google để tiến hành cài đặt phần mềm.

Và Bạn có thể cài đặt và sử dụng theo các bước sau: 

 Bước 01: Truy cập ứng dụng CH Play và tìm kiếm bằng từ khóa mobilock basic

 Bước 02: Chọn và cài đặt ứng dụng MobiLock Kiosk Lockdown Basic

Trong quá trình cài đặt, Google sẽ đưa ra các điều khoản sử dụng, bạn chọn Chấp nhận để tiếp tục cài đặt

 Bước 03: Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn mở ứng dụng MobiLock Kiosk Lockdown Basic lên và đăng nhập với tài khoản Google đã có

 Bước 04: Tại mục Additional Details bạn nhập tên dịch vụ và số điện thoại dịch vụ để sử dụng (Nội dung nhập không bắt buộc). Sau đó chọn Continue

 Bước 05: Tại màn hình thiết lập, bạn chọn Tab Setup và chọn Setup Launcher

 Bước 06: Chọn MobiLock và nhấp chọn Luôn Luôn / Always

 Bước 07: Tại màn hình tiếp theo, bạn chọn các ứng dụng muốn hiển thị lên màn hình khi sử dụng giao diện MobiLock và chọn "Save Selected Apps" sau khi đã chọn ứng dụng muốn hiển thị. 

 Bước 08: Sau khi hoàn tất các bước trên bạn khởi động (Reboot) lại thiết bị để sử dụng.

  - Sau khi khởi động lại bạn sẽ được chuyển về giao diện mới của MobiLock trên màn hình điện thoại.

  - Tại gốc phải trên màn hình, bạn chọn vào dấu 3 chấm và chọn Setting và nhập mật khẩu mặc định hiển thị trung khung đăng nhập => chọn OK để kiểm tra các thiết lập.

 Bước 09: Bạn chọn Reset Password và nhập mật khẩu mới để bảo mật thông tin. Sau đó bạn có thể sử dụng ứng dụng.