Để có thể kết nối website của bạn tới phần mềm chat trực tuyến do facebook hỗ trợ, Bạn có thể tham khảo và thao tác theo hướng dẫn sau từ CNV. Điều này hoàn toàn đơn giản và có thể thao tác nhanh chóng để có thể sử dụng.

 1. Truy cập vào trang quản trị fanpage với quyền quản trị Admin cao nhất
 2. Chọn Cài đặt
 3. Chọn nền tảng Messenger (Nhắn tin)
 4. Thao tác lấy đoạn Script Chat từ Facebook
 5. Tại mục Cài đặt , chọn Nhắn tin
 6. Chọn Bắt đầu tại mục Thêm Messenger vào web để bắt đầu lấy đoạn Script Code.


 1. Chọn ngôn ngữ hiển thị
 2. Bạn có thể click vào thay đổi để đổi thông điệp chào khách hàng
 3. Bấm tiếp để qua bước sau

Ở phần này bạn thích tùy biến màu sắc, trong phần này mình để mặc định là màu xanh Facebook. Bấm tiếp

 1. Nhập tên miền website của bạn (Lưu ý có kèm đầy đủ link có http:// ; https://)
 2. Nhấn Lưu
 3. Copy đoạn mã ( Tôi gọi là mã X )
 4. Hoàn tất

Cập nhật đoạn Script Chat lên website:

 1. Truy cập vào trang quản trị website
 2. Chọn Danh mục Cấu hình => Cấu hình chung
 3. Sao chép đoạn mã vào khung Livechat và reload lại website để sử dụng
 4. Hoặc bạn có thể cung cấp đoạn script với dạng text cho CNV để hỗ trợ cấu hình.