Ở bài viết này, CNV xin cung cấp thêm ứng dụng Histat. Với chức năng thống kê lượt truy cập trang web từ người sử dụng.

Bạn cần chuẩn bị 01 tài khoản email để kích hoạt thống kê sử dụng.

Các thao tác hoàn toàn đơn giản như sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản và sau đó đăng nhập theo tài khoản đã tạo

dang-ky-dang-nhap

Bước 2: Chọn Add a website

Bước 3: Cập nhật các thông tin yêu cầu, tên website là bắt buộc

Bước 4: Chọn website vừa thêm vào

Bước 5: Chon Counter Code

Bước 6: Chọn Add New Counter

Bước 7: Chọn biểu mẫu muốn hiển thị

Bước 8: Chọn Save tiếp tục

Bước 9: Click vào Counter id và copy đoạn code bên dưới cung cấp cho CNV (Bao gồm 2 đoạn code Standard và NO JAVASCRIPT)

Sau khi gắn code vào website hoàn tất, bạn có thể truy cập và kiểm tra sử dụng