Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn cấu hình gởi và nhập e-mail sử dụng ứng dụng Outlook trên điện thoại.

 

Trên Menu Apps vào Ứng dụng Outlook / EMail đã tải về.

Bắt Đầu cài đặt.

  1. Chọn Khác, loại tài khoản email là IMAP

2. Điền thông tin User email và chọn Tiếp tục.

3. Chọn Thiết lập tài khoản thủ công.

4. Điền thông số máy chủ thư đến IMAP.

Incoming Server ( máy chủ thư đến ) : mail. <tên miền>

Port : POP3 : 110 ; IMAP : 143

Port có SSL : POP3 : 995 ; IMAP : 993

Outgoing server ( máy chủ thư đi ) : mail. <tên miền>

Port : 25

Port có SSL : 465

5. Email cài đăt thành công