CNVcms cho phép các cửa hàng tạo các trang nội dung. Chủ cửa hàng nên tạo các trang nội dung để giúp người mua dễ dàng mua hàng và cảm thấy sự chuyên nghiệp của người bán như: trang giới thiệu, hướng dẫn mua hàng, chính sách bán hàng, liên hệ.

Khi khởi tạo cửa hàng, một cửa hàng CNVcms mặc định sẽ có sẵn trang Giới thiệu cũng như liên kết đến trang.

Bạn có thể chỉnh sửa liên kết đến trang nội dung bằng cách vào trang quản lý Menu hoặc chỉnh sửa nội dung trang Giới thiệu này.

- Tại trang quản trị website: domain.com/iadmin -> trang nội dung

- Sử dụng nút >, < hoặc click vào từng số ở cuối trang để đi tới trang tiếp theo trong danh sách trang nội dung.