Bạn có thể chỉnh sửa trang nội dung nếu như bạn muốn:
- Thay đổi nội dung trong trang mặc định được tạo.

- Chỉnh sửa nội dung của trang đã đăng

- Thay đổi ngày đăng, tag, nội dung tối ưu SEO cũng như các thiết lập về hiển thị.

- Xóa trang nội dung đã đăng.

Chỉnh sửa trang nội dung:
Từ trang màn hình quản lý đi đến Trang nội dung
  • Chọn trang nội dung bạn muốn thêm hoặc thay đổi nội dung 
  • Tại đây bạn thay đổi các nội dung muốn chỉnh sửa
  • Nhấn Lưu để hoàn tất