Cấu hình thông tin website giúp cho bạn thiết lập thông tin chung về cửa hàng như tiêu đề cửa hàng, mô tả về cửa hàng để google và facebook nhận thông tin trang chủ của bạn. Ngoài ra bạn có thể gắn code Google Analytics hoặc Facebook Pixel cũng như nhập mật khẩu để tạm thời khóa web lại không muốn người khác truy cập vào web.

Thông tin chung cửa hàng: Bạn có thể chỉnh sửa mô tả cửa hàng – phần sẽ hiển thị ngoài trang web của bạn cũng như chỉnh sửa thẻ mô tả để tối ưu SEO. Tối ưu SEO về nội dung tốt giúp bạn có nhiều khách hàng truy cập và tìm thấy trên Google hơn.

Google Analytics: bạn chỉ cần gắn ID GA của bạn vào ô thông tin sau đó lưu lại là được.

Facebook Pixel: bạn gắn code pixel facebook của bạn vào để tracking với facebook.

Tuy nhiên phần cấu hình hệ thống E-mail bạn cần điền thông tin chính xác để hệ thống dùng để gởi mail thông báo.

Các thông tin chính như :

  • Máy chủ SMTP : smtp.gmail.com
  • Cổng SMTP : 587
  • Kiểu mã hoá : tls

Những thông tin khác, bạn hãy điền email của mình vào.